Poradnictwo psychologiczne

Autor zdjęcia: Janeke88

„Od błędu do błędu odkrywa się całą prawdę”

Zygmunt Freud

Poradnictwo psychologiczne jest formą wsparcia skierowaną do osób zdrowych, które przeżywają kryzys rozwojowy lub trudności adaptacyjne do nowych okoliczności w życiu.

Obszary wsparcia to m.in.:

  • uzyskanie jasnego obrazu trudnej sytuacji, związanych z nią uczuć i elementów niezbędnych do zaopiekowania się sobą
  • uzyskanie nowego spojrzenia na wydarzenie, kryzys, rozstanie, relacje z bliskimi
  • zdefiniowanie celów i zaplanowanie działania, doprecyzowanie czynników potrzebnych do dokonania zmiany, uwolnienia się od napięć
  • wyrobienie motywacji i zdolności do rozwiązania problemu
  • wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez życie.

Serdecznie zapraszam
Marta Kustosz

 

Spotkanie trwa 45 minut, harmonogram ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb. Proces jest w pełni poufny. Koszt spotkania wynosi 180 zł.